Termene de plata

Termenele de plata pentru persoanele fizice sunt: 31.03.2019 si 30.09.2019 pentru impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si impozitul pe mijloacele de transport si 15.03.2019, 15.06.2019, 15.09.2019, 15.11.2019 pentru taxa de salubrizaree.

Daca suma datorata pe an la impozitul pe cladiri, impozitul pe teren sau impozitul pe mijloacele de transport este mai mica de 50 RON, aceasta se plateste integral pana la primul termen de plata, respectiv 31.03.2019 inclusiv.Neplata la termen a obligatiilor implica majorari de intarziere de 1% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate Ón termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta. Pentru mai multe detalii va rugam consultati legislatia in vigoare.

Facilitati = pentru persoane fizice si juridice

Pentru plata integrala pe anul 2019 a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren (intravilan si extravilan), a impozitului pe mijloacele de transport pana la data de 31.03.2019 inclusiv se acorda o bonificatie de 10%.

Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si impozitul pe mijloacele de transport datorat de catre contribuabilii persoane fizice si juridice, de pana la 50 de lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata, fara bonificatie.

Dobanzi, penalitati, ordinea de plata

Pentru fiecare zi de intarziere se calculeaza dobanzi si penalitati la sumele scadente, la termenele de plata depasite conform urmatoarelor tabele:

a) pentru persoane fizice

Tip

Perioada

Data initiala

Data finala

Procent

dobanzi

pe zi

01/01/1995

31/01/1997

0,12%

dobanzi

pe zi

01/02/1997

31/05/1997

0,16%

dobanzi

pe zi

01/06/1997

06/05/1999

0,25%

dobanzi

pe zi

07/05/1999

31/08/1999

0,30%

dobanzi

pe luna

01/09/1999

28/10/2001

0,30%

penalitati

pe luna din luna urmatoare

30/09/2001

14/07/2005

0,50%

penalitati

pe luna din luna urmatoare

15/07/2005

31/12/2005

0,60%

dobanzi

pe zi

29/10/2001

31/08/2002

0,10%

dobanzi

pe zi

01/09/2002

31/12/2002

0,07%

dobanzi

pe zi

01/01/2003

31/08/2005

0,06%

dobanzi

pe zi

01/09/2005

31/12/2005

0,05%

majorari de intarziere

pe zi

01/01/2006

30/06/2010

0,1%

majorari de intarziere

pe luna

30/06/2010

31.12.2015

2%

majorari de intarziere

pe luna

01.01.2016

-

1%

b) pentru persoane juridice

Tip

Perioada

Data initiala

Data finala

Procent

dobanzi

pe zi

01/01/1900

06/05/1999

0,25%

dobanzi

pe zi

07/05/1999

31/07/2000

0,30%

dobanzi

pe zi

01/08/2000

28/10/2001

0,15%

penalitati

pe luna din luna urmatoare

30/09/2001

14/07/2005

0,50%

penalitati

pe luna din luna urmatoare

15/07/2005

31/12/2005

0,60 %

dobanzi

pe zi

29/10/2001

31/08/2002

0,10%

dobanzi

pe zi

01/09/2002

31/12/2002

0,07%

dobanzi

pe zi

01/01/2003

31/08/2205

0,06%

dobanzi

Pe zi

01/09/2005

31/12/2005

0,05%

majorari de intarziere

Pe zi

01/01/2006

30/06/2010

0,1%

majorari de intarziere

pe luna

30/06/2010

31.12.2015

2%

majorari de intarziere

pe luna

01.01.2016

-

1%

Info!

Pagina este pusa la dispozitia dumneavoastra de Primaria Municipiului Botosani - Directia de Impozite si Taxe . Scopul este de a usura accesul cetateanului la informatii privitoare la obligatiile personale de plata a taxelor.

Municipiul Botosani - Directia Impozite si Taxe Locale